Minikino kavárna (Ostrava)

Kostelní 3, 702 00 Ostrava, www.minikino.cz. Reservation per phone on: +420 599 527 851, box office open 1 hour before the screening.

Thursday 17. 6.

17:00
If It Were LoveBuy
20:00
Run Uje, RunBuy

Friday 18. 6.

17:00
The Trouble with Being BornBuy
20:00
RocksBuy

Saturday 19. 6.

17:00
RytmusBuy
20:00
Enfant TerribleBuy

Sunday 20. 6.

17:00
White on WhiteBuy
20:00
Those Who RemainedBuy

Program

Informuji DEF28 Protišedi Rádio1