Kino Svět (Hodonín) - 28. Dny evropského filmu

Kino Svět (Hodonín)

Velkomoravská 1535/9, 695 01 Hodonín. T:: +420 518 351 092. E-mail: kino.svet@seznam.cz

Reservation: info@kinosvet.eu

www.kinosvet.eu

Saturday 19. 6.

18:00
SupernovaBuy
20:30
Enfant TerribleBuy

Sunday 20. 6.

18:00
N. PBuy
20:30
FebruaryBuy

Monday 21. 6.

18:00
Kala azarBuy
20:30
Run Uje, RunBuy

Tuesday 22. 6.

18:00
The Mystery of the Pink FlamingoBuy
20:30
The SpeechBuy

Wednesday 23. 6.

18:00
Those Who RemainedBuy
20:30
SpagatBuy

Program

Informuji DEF28 Protišedi Rádio1