K věci - Samotka Archivy - 28. Dny evropského filmu

K věci - Samotka

Sekce K Věci

Kvůli koronaviru se naše životy zpomalily, změnily. Zmizelo z nich setkávání, nahradila jej často odloučení, samotka. Nechceme se na ni ale dívat tragicky – izolace od společnosti nám umožňuje obnovit hlubší vztah k přírodě, ke krásám světa mimo civilizaci, stejně tak jako nám umožňuje snáze meditovat, obracet se k vlastnímu nitru. Tradiční sekce ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.

Program

Informuji DEF28 Protišedi Rádio1