Zvláštní poděkování

Nové kino Digitální kino Brainz
Asfalt Free Cinema Penamo
Film Europe CinemArt Aerofilms
Bioscop Cinepur Bontonfilm
ARTCAM FILMS Asociace českých filmových klubů SupremeXP.net

Program

Informuji DEF28 Protišedi Rádio1